Bossuyt & Lecluyse, Geassocieerde notarissen te Brugge

 

Bossuyt & Lecluyse

Geassocieerde notarissen te Brugge

62

Successieplanning: denk tijdig aan uw toekomst

Een belangrijk instrument om uw successie te plannen en daarbij het wettelijk voorziene pad te doorkruisen, is het testament. Zo is voor mensen die geen kinderen hebben veelal de volledige nalatenschap beschikbaar en kunnen zij vrij bepalen aan wie hun vermogen zal toekomen.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .